Mao Mao by Claude Channes

“Från filmen "La Chinoise" ("Kineserna") av Jean-Luc Godard. Versionen i filmen är något kortare.”

This jam was posted by 7 people

but PetterMalmberg was first  

Från filmen "La Chinoise" ("Kineserna") av Jean-Luc Godard. Versionen i filmen är något kortare.

PetterMalmberg 19 Mar 2012

Actually, this one. Devastating.

benoonbenoon 22 Feb 2012

This is what happens when I start mainlining Godard movies.   1

Kid_Dada 13 Feb 2013