2 Jams

See them all

Emil ‘emilbjorklund’ Björklund
En mild herre i sina bästa år, bosatt i Malmö. Begynnande knävelborrar. Utvecklar webb på inUse. Tweets in English using @ThatEmil.